Omsk

Bir klinik ekle

Omsk KVD

Klinik dermatovenerolojik dispanser

Vokzalnaya 28
Energetikov, 5
Dianova, 7B
Lermontov, 128
5. satır, 117a
Uzay Beklentisi, 55
Kuzey 24, 115a
Chelyuskintsev, 94